چاپ کارت pvc

چاپ دیجیتال

این نمونه از چاپ با استفاده از چاپگرهای مخصوص کارت انجام می شود انواع چاپگرهای چاپ بر روی کارت به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. چاپگرهای با تکنولوژی چاپ مستقیم عملیات چاپ را مستقیما بر روی کارت انجام می دهند در حالیکه چاپگرهای با تکنولوژی غیرمستقیم ابتدا عملیات چاپ را بر روی فیلم مخصوص انجام می دهند و سپس نمای چاپ شده را بر روی کارت برگردان می کنند. در این گروه از چاپگرها کیفیت چاپ بالاتر است و هزینه چاپ نیز مقداری بالاتر است.

به طور کلی در چاپ دیجیتال به دلیل قیمت بالاتر محصولات مصرفی ، قیمت کارتهای چاپ شده بالاتر است.

منو اصلی