چاپ کارت pvc

چاپ افست

در این روش عملیات چاپ بر روی کارت در چاپخانه به صورت افست انجام می شود. قیمت تمام شده این نوع چاپ پایین تر از چاپ دیجیتال است ولی امکان خصوصی سازی کارت (شماره پرسنلی و نام و تصویر پرسنلی) وجود ندارد و تنها میتوان یک طرح ثابت را بر روی کارت چاپ نمود. برای چاپ متغییر برروی این کارت ها از روش چاپ دیجیتال استفاده می شود.

همچنین به منظور ماندگاری بیشتر تصاویر چاپ شده بر روی کارت می توان پس از چاپ محافظ لمینت نیز بر روی کارت کشید.

منو اصلی