پرداخت وجه در سایت بیناکارت از دو طریق درگاه های بانکی و روش کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است در روش کارت به کارت بسته ارسالی فقط به نام شخص صاحب حساب واریز کننده وجه ارسال می گردد و خریدار باید جهت ثبت سفارش ، سفارش خود را به نام شخص صاحب حساب ثبت نماید.

منو اصلی