rfid در دام ها

ردیابی حیوانات با برچسب های گوش RFID

در سال 2018 شاهد بودیم که بیش از 540 میلیون تگ RFID برای شناسایی و ردیابی دام و حیوانات خانگی استفاده شده است. این اعداد نشان دهنده اهمیت ردیابی و شناسایی حیوانات با RFID است. مزایایی که با استفاده از ردیابی حیوانات RFID خواهید داشت شامل اعتبار سنجی مالکیت، کنترل امنیت زیستی، پرورش، نظارت بر سلامت و سابقه پزشکی است.

مقررات و انطباق

ممکن است بدانید که برچسب زدن حیوانات RFID در بسیاری از کشورها الزامی است. اول، دولت ها مقررات ردیابی حیوانات RFID را برای افزایش حفاظت از مصرف کننده و حیوانات ایجاد می کنند. ثانیاً، حتی رعایت غیرمجاز می‌تواند از شیوع بیماری برای دام‌های دامداری شما پیشگیری و مدیریت کند. ثالثاً، دولت ها ممکن است شما را به استفاده از برچسب های گوش RFID بر روی دام های خود ملزم کنند. در نهایت، شما از کاهش زمان صرف شده برای ردیابی دام ها و مدیریت شیوع بیماری سود زیادی می برید.. بدون ردیابی RFID، ردیابی شیوع بیماری تا منبع ممکن است چندین ماه طول بکشد.

برچسب های گوش RFID برای ردیابی حیوانات

ردیابی حیوانات به وسیله RFID مزایای قابل توجهی از جمله کاهش زمان و هزینه را در مدیریت حیوانات مزرعه شما فراهم می کند. ثانیاً، برچسب های گوش روی دام شما در تمام طول عمر حیوان قابل استفاده است. برچسب‌های شما وقتی در خاک و گل پوشانده می‌شوند قابل خواندن باقی می‌مانند. علاوه بر این، شما می توانید یک عدد قابل خواندن توسط انسان روی برچسب های خود داشته باشید که با شناسه خوانده شده توسط خواننده RFID مطابقت دارد. در نهایت تگ‌های RFID می‌توانند کدهای QR داشته باشند، بنابراین برای استفاده با اسکنر بارکد برای برخی از برنامه‌ها مناسب است.

منو اصلی