خدمات چاپ کارت پرسنلی (pvc)

خدمات چاپ کارت پرسنلی (pvc)

2016-06-12
چاپ کارت pvc

چاپ کارخانه

در این روش قبل از تولید کارت و در زمانیکه ورق پی وی سی به کارت تبدیل شود عملیات چاپ انجام می شود بدین ترتیب در […]
2016-06-12
چاپ کارت pvc

چاپ افست

در این روش عملیات چاپ بر روی کارت در چاپخانه به صورت افست انجام می شود. قیمت تمام شده این نوع چاپ پایین تر از چاپ […]
2016-06-12
چاپ کارت pvc

چاپ دیجیتال

این نمونه از چاپ با استفاده از چاپگرهای مخصوص کارت انجام می شود انواع چاپگرهای چاپ بر روی کارت به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم […]