چاپ کارت pvc
چاپ دیجیتال
2016-06-12
چاپ کارت pvc
چاپ کارخانه
2016-06-12

چاپ افست

چاپ کارت pvc

در این روش عملیات چاپ بر روی کارت در چاپخانه به صورت افست انجام می شود. قیمت تمام شده این نوع چاپ پایین تر از چاپ دیجیتال است ولی امکان خصوصی سازی کارت (شماره پرسنلی و نام و تصویر پرسنلی) وجود ندارد و تنها میتوان یک طرح ثابت را بر روی کارت چاپ نمود. برای چاپ متغییر برروی این کارت ها از روش چاپ دیجیتال استفاده می شود.

همچنین به منظور ماندگاری بیشتر تصاویر چاپ شده بر روی کارت می توان پس از چاپ محافظ لمینت نیز بر روی کارت کشید.

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.