ارتباط با ما

گروه بینا کارت زیرمجموعه ای از شرکت فناوری اطلاعات فراگستر است که مسئولیت مشاوره و تامین قطعات و تجهیزات مرتبط با RFID را بر عهده دارد. امید است بتوانیم با ارائه تجهیزات مورد نیاز شما، خدمات شایسته ای را ارائه دهیم

ارتباط با ما